Kiedy w towarzystwie pada hasło taniec, to zazwyczaj mamy wizję tańca swobodnego związanego z rozrywką i relaksem. Będzie to taniec nowoczesny, jaki zwykliśmy prezentować podczas dyskotekowych szaleństw. Będzie to także taniec związany z obnażaniem się kobiety, czyli klasyczny striptiz – o takim zawsze w pierwszej kolejności pomyślą erotomanii. Niewielu z nas jednak skojarzy tanie z religią, kultem i tradycją. A przecież taniec rytualny to jeden z najważniejszych elementów związanych z naszą kulturowością.Rodzajów tańca rytualnego jest wiele, poczynając od religii chrześcijańskiej po inne, nawet pogańskie wierzenia. Z naszej historii najbardziej charakterystyczne są tańce obrzędowe Słowian, czyli ludów, z jakich się wywodzimy. Trudno jednak to wszystko opisywać w szczegółach, jest to bowiem zagadnienie szalenie szerokie, którego ie da siew kilku zdaniach nawet określić.Taniec rytualny najbardziej znają specjaliści od antropologii, oni bowiem tym zagadnieniem zajmują się czysto naukowo. Znają wagę tańca rytualnego w tradycji. Taki taniec bowiem ściśle wiąże się z wiara i religią danych społeczeństw. W Europie już dziś niespotykany, z kolei w Afryce prawie każde plemię wciąż kultywuje taniec rytualny. Przedstawia się go w czasie oficjalnych zaślubin plemiennych. Tańczy się też przy ogniu prosząc o coś pogańskich bogów. Najczęściej jednak taniec rytualny w dzisiejszych czasach wiąże się z obrzędami śmierci, pochówki bliskich lub ważnych w plemionach osób.