Taniec ludowy ma w naszym kraju szczególne znaczenie. Do dziś dzień bowiem pewne grupy społeczeństwa hołdują regionalnym tradycjom i szyja stroje ludowe, po czym na szeregu rozmaitych imprez prezentują nasze rodzime tradycje. Najczęściej można tego typu taniec zobaczyć na dożynkach kultywujących wiejskie tradycje związane ze żniwami, nie mniej zdarza się także, że nasz taniec ludowy prezentowany jest na międzynarodowych targach lub prezentacjach. W ten sposób afiszujemy swoje narodowe przywiązane do kultury i tradycji.Oczywiście taniec ludowy także należy uznawać za pewien rodzaj sztuki. Nie ma żadnych wątpliwości co do tego, że niewiele osób dziś potrafi zatańczyć pospolitego kujawiaka, bowiem jest to taniec zapomniany. W większości przypadków tego typu taniec jest znany tylko osobom starszym, bowiem w tym wypadku umiejętności były przekazywane z dziada na pradziada, młodzi ludzie współczesnej Polski nie są jednak zbyt ochoczy do tego, by przebierać się w stroje ludowe i prezentować regionalny taniec.Na pewno ludowszczyzna jest częścią naszej narodowej kultury, niestety tą częścią, która z roku na rok jest coraz rzadziej eksponowana i można uznać, że zaczyna w naszym kraju umierać. Niestety należy się przygotować chyba na to, bowiem tożsamość Polaków jest w ostatnich czasach coraz mniej charakterystyczna i jesteśmy w stanie zdradzać swoje ideały na rzecz „europejskiego pojednania”. Zbyt mocno jednak tracimy swoja narodowa przynależność i dziś większość Polaków nie jest w stanie nawet wymienić rodzajów tańca ludowego naszego kraju. A tenże taniec przecież jest doskonałym przykładem na prezentowanie naszych lokalnych patriotyzmów.