Od lipca do października 1904 roku. Językiem olimpijskiego turnieju gimnastycznego jest niemiecki. Oficjalny program igrzysk w St. Louis, jako jedyny dokument był wydrukowany właśnie w języku niemieckim, a nie w języku angielskim. Członkowie Zjednoczonego Związku Gimnastycznego w USA są amerykańskimi Niemcami. Oprócz nich w zawodach występują Norwegowie, reprezentowani przez drużynę z Brooklynu oraz Niemcy z Europy. Później okaże się jeszcze, że podziały medali olimpijskich w gimnastyce uczestniczyć będą nie trzy lecz 4 państwa. Już w trakcie trwania turnieju zmieniono regulamin zawodów olimpijskich. Zrezygnowano z udziału reprezentacji narodowych i wprowadzono w to miejsce drużyny klubowe. Przez to drużyna Niemiec nie zdobyła żadnego medalu w klasyfikacji drużynowej, chociaż miała pierwotnie do tego prawo. Zmiany w regulaminie podjęte w ostatniej chwili wpłynęły niekorzystnie na ogólny obraz udziału gimnastyków niemieckich w igrzyskach w St. Louis. Mimo że niemal wszyscy zawodnicy pochodzili ze szkoły niemieckiej, to tak naprawdę żaden medal Niemcom się nie należał i żadne medal do Niemiec nie wrócił, triumfowała szkoła niemiecka, lecz nie niemieccy gimnastycy.