Koszykówka jest dyscypliną sportu bardzo popularną np. w Stanach Zjednoczonych. W pewnym sensie sens gry podobny jest do gry w piłkę nożną, choć może wydać się to wielu osobom dziwne. Chodzi o to, iż na parkiecie o długości 28m. i 15m. szerokości biegają dwie drużyny po pięciu graczy każda, ich celem jest umieszczenie piłki w koszu rywali, za każdy z celnych rzutów dostają punkty, wygrywa drużyna, która w ostatecznym rozrachunku uzbiera ich więcej, kosz umieszczony jest na wysokości 3,05m. Mecz koszykarski składa się z IV kwart, po 10 minut każda. (554) Co do punktów, możemy zdobyć za jednym razem 1, 2 lub nawet 3 punkty, wszystko zależy od rodzaju wykonywanej przez nas akcji i tak, 1 punkt otrzymujemy za oddanie celnego rzutu z linii rzutów osobistych (wolnych), 2 punkty za rzut z akcji, wykonany w odległo śnie nie dalszej niż linia rzutów za 3 punkty oraz 3 punkty, za oddanie rzutu celnego zza linii za trzy punkty. Ważną zasadą jest tu to, iż każda z drużyn na wykonanie jednej akcji ma tylko, lub aż 24 sekundy, chodzi tu o to, iż w tym czasie musi przeprowadzić akcje która zakończy się rzutem na kosz. Jeśli nie upłyną 24 sekundy, a drużyna odda niecelny rzut, które odbije się od obręczy, a następnie ta sama drużyna zbierze piłkę, wtedy czas liczony jest od początku. Jak wspomniałem na samym początku w Stanach Zjednoczonych koszykówka jest bardzo popularną dyscypliną, można nawet rzec, iż jest to sport narodowy! W USA jest najlepsza liga koszykarska, a mianowicie NBA, w której grają koszykarze z całego świata, najwybitniejsi i najzdolniejsi. Panują tu trochę inne zasady, niż w normalnych, zwykłych ligach, ale skoro gracze najlepsi z najlepszych to i zasady musza być „ulepszone”. Jednym z przykładów może być to, iż linia do rzutów za trzy punkty znajduje się w normalnie w odległości 6.25m od kosza, natomiast w NBA jest to 7.24m, warto tutaj również dodać, że w NBA gra się IV kwarty po 12 min, czyli o 2 min dłużej!